רשת ספריות מרום הגליל רישום לספרייה והפקדת המחאת משמורת

גרפיקה ללא תיאור

רישום לספרייה והפקדת המחאת משמורת

• על-פי חוק הספריות, ספריה אזורית מרום הגליל מעניקה שירות השאלה לתושבי מרום הגליל ללא תשלום. הספרייה אינה גובה דמי רישום ודמי מנוי שנתיים, אולם יש להפקיד המחאת משמורת על-פי ההנחיות.
כדי להירשם לספרייה, יש להגיע לספרייה, להצטייד במספר תעודת זהות, כתובת דוא"ל מעודכנת והמחאת משמורת.
בתום ההרשמה יינתנו קוד כניסה וסיסמא אישית.
יש להפקיד המחאת משמורת עבור ההשאלה: 50 ₪ עבור כל ספר.
שימוש בהמחאת המשמורת יעשה רק אחרי חודש איחור בהחזרת הספרים. (60 יום) ללא אפשרות החזרת הסכום לקורא.
הטיפול בהמחאת המשמורת מחייב את הספרייה בעלות כספית, הוצאות דיוור, תקשורת ורכישה מחדש של הספרים שלא הוחזרו.
קורא שיבקש לחדש מנוי לאחר גביית ההמחאה, ייאלץ לשלם 150 ₪ עבור הוצאות טיפול, גם אם ספריו הוחזרו לספרייה.
המחאת המשמורת מחייבת את כל אוכלוסיית הקוראים: תושבי מרום הגליל ותושבי חוץ.

נוהל מילוי המחאת משמורת:
הסכום הנקוב בהמחאה יהיה מול מספר הספרים/פריטים המושאלים בו זמנית. לדוגמה: 50 ₪ עבור ספר אחד, 500 ₪ עבור עשרה ספרים.
לא ניתן לכתוב על גבי ההמחאה את המילים "צ'ק פיקדון"/ צ'ק ביטחון.
אין למלא תאריך על גבי ההמחאה.
בשורה לפקודת: יש לרשום את שם הרשות : מועצה אזורית מרום הגליל.